Oferta szkoleniowa

Szkolenia prowadzę w formie otwartej (ogólnodostępnej) lub jako szkolenia zamknięte (na zamówienie klienta). Najczęściej są to szkolenia 1 lub 2-dniowe (8 lub 16 godzin dydaktycznych). Odpowiadając na potrzeby klientów realizuję również kilkugodzinne warsztaty lub cykle warsztatów.

 

Przykładowe tematy zrealizowanych szkoleń i warsztatów:

Szkolenia 1 lub 2-dniowe:

 • Asertywność w pracy zawodowej - jak lepiej wyrażać siebie, nie burząc relacji z innymi ludźmi? Warsztaty praktyczne.

 • Komunikacja interpersonalna w pracy zawodowej - warsztaty praktyczne pozwalające na zwiększenie skuteczności rozwiązywania konfliktów i osiągania celów własnych i organizacji.

 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w praktyce. Szkolenie kreowania własnego wizerunku i profesjonalnego budowania relacji z audytorium (ćwiczenia przy pomocy mikrofonu i kamery video).

 • Kluczowe rozmowy menedżera - warsztaty praktyczne efektywnej komunikacji na stanowisku kierowniczym.

 • Kierowanie zespołem - warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

 • Mobbing i przeciwdziałanie mobbingowi.

 • Efektywna organizacja pracy – zarządzanie sobą i zadaniami w czasie.

 • Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

 • Dole i niedole pracy w zespole – warsztaty dla kadry kierowniczej.

 • Dobra organizacja pracy w aspekcie obsługi polskiej Prezydencji - budowanie pozytywnego wizerunku polskiej Policji podczas przewodnictwa w Radzie UE.

 • Współpraca w relacji przełożony podwładny – warsztaty dla kadry kierowniczej.

 • Style kierowania – warsztaty dla kadry kierowniczej.

 • Profesjonalna rekrutacja pracowników w praktyce. Inspirujące warsztaty zwiększające efektywność procesów rekrutacyjnych w organizacji.

Młode kobiety "Burza mózgów"

Krótsze warsztaty:

 • Jak zbudować dobre wystąpienie – warsztaty z cyklu „Doskonałość mówienia”.

 • Skuteczny język wystąpień – warsztaty z cyklu „Doskonałość mówienia”

 • Przeciwdziałanie mobbingowi i wewnętrzna polityka antymobbingowa.

 • Poprawność językowa tekstów urzędowych.

 • Język pod kontrolą – zasady interpunkcji w pracy urzędu.

 • Rekrutacja specjalistów z wykorzystaniem metody direct search.

Chętnie przygotuję również inne tematy, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem

Dyskusja grupowa